Basketball Club Turku ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 07.05.2024 kello 19.45 – 20.30 etäkokouksena

Ilmoittautumiset: info@bcturku.fi. Saat liittymislinkin kokoukseen ilmoittamaasi sähköpostiin noin vuorokautta ennen kokousta. Tarkistathan ennen kokousta, että sinulla on toimiva internet- yhteys, kuuloke sekä mikrofoni käytettävissä.

kevätkouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

  1. a) puheenjohtaja
  2. b) sihteeri
  3. c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.